Jeg har fået et spørgsmål om beregning af prisudvikling fra en af mine kursister. Og da der sikkert er andre, der sidder og arbejder med prisudvikling og rabatter, har jeg lavet denne vejledning, som forhåbentlig kan bruges af andre. 

Formålet med denne vejledning er altså at lave en simpel Power BI rapport til at følge prisudviklingen for dine produkter.

Samtidig får du svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad har vores forskellige kunder betalt for de samme produkter? Det vil sige, hvad er gennemsnitsprisen for vores produkter for henholdsvis 2019 og 2020 fordelt på kunde?
 • Hvordan finder jeg forskellen i gennemsnitspris mellem de to år? 
 • Hvordan finder jeg den procentuelle stigning/fald for de to år?
 • Hvilken negativ eller positiv konsekvens har denne prisudvikling haft for vores omsætning?

Rapporten kommer til at se ud som vist i figuren nedenfor.


Sådan laver du rapporten om prisudvikling


I Power-Forespørgselseditoren

 • Start med at hente data fra de to tabeller ind i Power-Forespørgselseditoren.
 • Omdøb tbl_Pris til "FACTPris" og tbl_Debitor til "DIMDebitor".
 • Husk at gennemgå og sætte datatyperne, hvis de mangler.
 • Luk og indlæs data i datamodellen. Nu kan du returnere til Power BI Desktop.


I Power BI Desktop > Modelvisning

 • Gå til modelvisning for at se alle relationer og tjek, at der automatisk er sat en relation mellem de to tabeller på [DebitorNr].


I Power BI Desktop > Rapportvisning

 • Gå til rapportsiden og indsæt en matrix tabel, så du kan tjekke de målinger, du skal til at lave.
 • Højreklik i tabellen FACTPris Ny måling og opret følgende DAX målinger:
 1. TotalQuantity = SUM(FACTpris[Antal])
 2. TotalRevenue = SUM(FACTpris[Omsætning])
 3. TotalAvgUnitPrice = [TotalRevenue]/[TotalQuantity]
 4. AvgUnitPrice 2019 = CALCULATE([TotalAvgUnitPrice]; YEAR(FACTpris[Dato])=2019)
 5. AvgUnitPrice 2020 = CALCULATE([TotalAvgUnitPrice]; YEAR(FACTpris[Dato])=2020)
 6. UnitPriceDiff = IF([AvgUnitPrice 2019]=BLANK()||[AvgUnitPrice 2020]=BLANK(); BLANK();[AvgUnitPrice 2020]-[AvgUnitPrice 2019])
 7. PriceAdjust% = DIVIDE([UnitPriceDiff];[AvgUnitPrice 2020];"No result")
 8. TotalQuantity 2020 = CALCULATE([TotalQuantity]; YEAR(FACTpris[Dato])=2020)
 9. RevenueDiff 2020 = [UnitPriceDiff]*[TotalQuantity 2020]

 • Nu skal du blot indsætte de forskellige målinger i matrixen, og så har du fundet prisdifferencen.
 • Brug eventuelt betinget formatering på feltet [RevenueDiff 2020], så negative tal fremhæves med rød.


Download Excel filen med eksempeldata og byg rapporten fra bunden af eller åbn pbix-fil for at se det færdige resultat, hvordan rapporten er DAX funktionerne er lavet.


Download eksempeldata

Download PBIX fil


Har du spørgsmål til denne vejledning, så er du velkommen til at skrive til info@powerbishoppen.dk